Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Login Form

XX wiek (5)

Mimo, że w okresie międzywojennym Polska była krajem, którym rządzili mężowie stanu za główny cel stawiający dobro narodu i pozycję Polski w świecie, a kraj ten był widoczny i posiadał niezłą pozycję na arenie międzynarodowej[1], kryzys pod koniec lat dwudziestych osłabił jego gospodarkę i przemysł. Naturalnie wywarło to istotny wpływ na położenie ludności, której poziom życia znacznie podupadł. O ile na przestrzeni kilku lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nienajlepsza sytuacja bytowa jej mas po I wojnie światowej uległa nieco poprawie, to „wielki kryzys gospodarczy” mający miejsce w latach 1929–1933, pogorszył poziom życia społeczeństwa. Odbiło się to również na południowo-wschodnich terenach województwa lwowskiego, po części odpowiadającemu rzeszowskiemu po II wojnie światowej[2].

Teren woj. rzeszowskiego został prawnie zatwierdzony w sierpniu 1945 r.[1] Zaraz po przejęciu na nim władzy przez struktury partyjno-administracyjne rozpoczęto organizowanie przemysłu, oświaty, komunikacji, rolnictwa i gospodarki[2]. Prace te zaowocowały już wkrótce znacznym skokiem w rozwoju nowej jednostki administracyjnej, a wiele z początkowych prac zostało rozwiniętych w latach następnych. Niemal równocześnie właściwie już od 1944 r. ówczesne władze promowały intensywny rozwój kultury fizycznej. Można powiedzieć, że obszar ten od pierwszych chwili po zakończeniu wojny stanowił niezmiernie ważny element działania i rozwoju społecznego. Był też wykorzystywany przez ówczesne władze jako element różnych gier propagandowych charakterystycznych dla omawianego okresu. O ile sport był w okresie przed II wojną światową mocną stroną rozwoju młodzieży, o tyle władze komunistyczne po tejże wojnie chciały podtrzymać jego rozwój, stąd zabiegi w kierunku ożywienia młodych ludzi, ale i z drugiej strony też pewnego „upolitycznienia” tego obszaru aktywności[3].

wtorek, 01 wrzesień 2015 11:27

Komitet Wojewódzki PPR w Rzeszowie 1944/45–1948

Napisane przez

Od zakończenia drugiej wojny światowej zorganizowano również władze partyjne woj. rzeszowskiego, skoncentrowane wokół Komitetu Wojewódzkiego PPR – partii która działała tu już od 1942 r. W sierpniu 1944 r. z racji nierozstrzygniętej zachodniej granicy woj. rzeszowskiego, powstał Rzeszowsko-Krakowski Komitet Obwodowy PPR, który istniał do końca 1944 r. Już wkrótce nastąpiła zmiana jego nazwy na Komitet Obwodowy PPR w Rzeszowie, na czele którego stanął przez krótki okres Andrzej Buda, a po nim Włodzimierz Zawadzki pełniący funkcję I sekretarza KW PPR do końca 1944 r. Drugim sekretarzem obok Zawadzkiego został Zbigniew Zientarski[1] W pierwszym roku swego działania rzeszowski Komitet funkcjonował w oparciu o Instrukcję Organizacyjną PPR z 10 IX 1944 r. Komitet Obwodowy obejmował swoją działalnością teren dawnego województwa, składał się z 17–29 członków i podlegał Komitetowi Centralnemu PPR. KO PPR wybierany był na konferencji delegatów, w określonej proporcji do ogólnej liczby członków partii. KO PPR wybierał ze swego grona Egzekutywę złożoną z 5–9 członków. W celu rozwinięcia i usprawnienia pracy partyjnej KO zorganizował wewnętrzną strukturę wydziałową. Instrukcja Organizacyjna z 1944 r. określała 5 wydziałów: Organizacyjny, Propagandy i Agitacji, Rolny, Zawodowy oraz Kadr Partyjnych[2]. Ten ostatni szybko zamieniono na Wydział Personalny. Jego najważniejszym zadaniem było obsadzanie kadrami partyjnymi stanowisk w zakładach pracy i innych placówkach. Wydział przygotowywał wnioski personalne na posiedzenia Egzekutywy KW, prowadził nabór na kursy partyjne, ewidencję członków PPR, gromadził akta personalne i wysyłał do KC sprawozdania ze swej działalności. Wydział zatrudniał m.in.: Stanisława Szewczyka, Stanisława Pawlaka, Zygmunta Grygiela, Zygmunta Marczaka, Stanisława Golenia, Irenę Łysiak, Edwarda Nowaka, Edwarda Piątkowskiego[3].

Strona 1 z 2