Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Login Form

dr Paweł Róg

dr Paweł Róg

poniedziałek, 13 listopad 2017 10:12

Kalendarium Rzeszowa 1918-1939

Szanowni Państwo
Zapraszam na konferencję Wybrane aspekty dziejów Rzeszowa od listopada 1918 r. do września 1939 r. oraz promocję książki Pana dra Tadeusza Ochenduszki i Janusza Kujawy pt. "Kalendarium Rzeszowa 1918-1939". Wymieniona impreza odbędzie się w dniu 20 listopada br. o godzinie 12.30 w I LO w Rzeszowie  (sala nr 39). Poniżej publikujemy plakat z programem i okładkę książki naszych członków.

Kazimierz Kamiński urodzony 1920 Płochocin, zmarły 1968 r. w Dębicy. W drugiej połowie lat 30-tych związał się z Komunistyczną Partią Polski. Fakt ten w taki sposób przedstawiano w oficjalnym życiorysie, opublikowanym po jego śmierci w następujący sposób:

Sam rozpoczął pracę zarobkową, mając zaledwie 15 lat. Poznał trudy warunki sezonowej wówczas pracy w wielu podwarszawskich cegielniach. Tam po raz pierwszy zetknął się z działalnością komunistyczną. Starsi towarzysze – członkowie KPP zlecali mu różne obowiązki. I tak w latach 1936–37 uczestniczył w akcji strajkowej. Pomagał w kolportowaniu gazet i ulotek KPP.

W trakcie II wojny światowej wywieziony został na roboty przymusowe do gospodarstwa rolnego na wyspie Rugii. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do okupowanej przez sowietów Polski. W 1945 r. wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. W tym czasie kontynuował naukę w Technikum Bytomiu, a po zakończeniu nauki przeniósł się do pracy w Zjednoczeniu Energetycznym Okręgu Mazurskiego w Ostródzie. W 1949 r. powierzono mu funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR w tym mieście. Po ukończeniu nauki w Centralnej Szkole Partyjnej PZPR w Łodzi w 1951 r. objął stanowisko sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL” w Mielcu. W latach 1958-1961 był słuchaczem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie. Naukę ukończył z dyplomem magistra ekonomii politycznej. W dniu 23 sierpnia 1961 r. objął stanowisko I sekretarza Komitetu Powiatowego w Dębicy, na tym stanowisku pracował aż do swojej śmierci w dniu 6 grudnia 1968 r. Odznaczony Medalem 10-lecia PRL, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: Towarzysz Kazimierz Kamiński, "Nowiny Rzeszowskie", 9 XII 1968 r., nr 292 (6047), s. 2; APRz, KP PZPR w Dębicy, sygn. 83, KP PZPR w Dębicy, Protokół z posiedzenia KP, 24 VIII 1961 r., k. 155, 156; ibidem, Spis członków komitetu, 21 X 1966 r, k. 61; ibidem, sygn. 142, Wykaz kandydatów na delegatów na konferencję wojewódzką, 1968 r., k. 34; ibidem, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 13067, Informacja do Wydziału Organizacyjnego KC, 19 XII 1968 r., k. 62.

 

Kazimierz Kamiński
Źródło: Towarzysz Kazimierz Kamiński, "Nowiny Rzeszowskie", 9 XII 1968 r., nr 292 (6047), s. 2.

Kazimierz Kaminski

wtorek, 10 październik 2017 07:11

Michał Bieszczad – komunista z Dębicy

Michał Bieszczad urodzony 1910 r. w Dębicy, zmarły 1982 w Dębicy. Z wykształcenia ślusarz. W latach 1930–1938 r. członek Komunistycznej Partii Polski. W czasie II wojny światowej, w konspiracji, należał do Gwardii Ludowej, zbrojnej agentury sowieckiej na terenie Polski okupowanej przez hitlerowców.  W Polskiej Partii Robotniczej od 1945 r. W tym czasie wysłany przez władze partyjne  do Centralnej Szkoła Partyjnej im. Juliana Marchlewskiego.  Od 1947 r. pracował w aparacie partyjnym PPR na terenie województwa rzeszowskiego. Od 24 grudnia 1948 r. do 13 marca 1949 r. pełnił funkcję I sekretarza Komitetu Powiatowego (dalej KP) PZPR w Dębicy. Następnie od 23 września 1958 r. do 31 sierpnia 1965 r. pełnił funkcję sekretarza do spraw organizacyjnych KP PZPR w Tarnobrzegu. Z dniem 1 września 1965 r. wrócił do rodzinnej Dębicy. W wyborach do powiatowej instancji PZPR w dniu 21 października 1966 został wybrany jej członkiem. Dwa lata później, 8 marca 1969 r., wszedł do Egzekutywy tej instancji partyjnej. Obie funkcje pełnił do rozwiązania powiatu dębickiego w czerwcu 1975 r. Odznaczony Medalem X-lecia PRL, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 9, Kwestionariusz delegata, 11 XII 1956 r., k. 601, 601 v.; ibidem, sygn. 10234, Imienny wykaz sekretarzy KP, 31 V 1960, k. 5, ibidem, sygn. 8568, Informacja Wydziału Organizacyjnego KW do KC, 26 I 1959 r., k. 87; ibidem, Informacja dla Sektora Kadr KC, 6 XI 1965 r., k. 21, 24; ibidem, KP PZPR w Dębicy, 6, Protokół z posiedzenia KP, 24 XII 1948 r., k. 1; ibidem, sygn. 1, Protokół z konferencji powiatowej, k. 1; ibidem, sygn. 140, Spis członków KP, 21 X 1966 r., k. 61; ibidem, sygn. Protokół z XIV Powiatowej Konferencji, 8 III 1969 r., k. 1, 30; ibidem, sygn. 216, Spis członków, 13 I 1971 r., k. 144.

Edward Bilut ur. 1932 r. Rzeszów, zmarł 2000 r. Rzeszów. W latach 1948–1954 członek Związku Młodzieży Polskiej. W 1956 r. ukończył studia inżynierskie na Politechnice Krakowskiej. Od 1956 r. do 1966 r. pracował w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik grupy robót, zastępca naczelnego inżyniera. W 1966 r. przeszedł do pracy w Rzeszowskim Zjednoczeniu Budownictwa w Rzeszowie na posadę głównego specjalisty. W tym czasie wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [10 XI 1966]. W 1967 r. zatrudniony został na etacie dyrektora Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Od 1 stycznia 1974 r., z nadania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej PZPR), objął urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa. Godność tą piastował do 14 lipca 1977 r. W okresie od 25 stycznia 1975 r. do 23 listopada 1977 r. był członkiem Komitetu Miejskiego PZPR w Rzeszowie i egzekutywy tej organizacji partyjnej. Po zakończeniu kariery „politycznej” został zatrudniony w charakterze kierownika budowy, na jednej z inwestycji realizowanej w Czechosłowacji, przez Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. W 1979 r. objął stanowisko zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa „Miastoprojekt w Rzeszowie”. W 1983 r. przeszedł na częściową emeryturę, jednocześnie do 1986 r. pracował w zarządzie Inwestycji Służby Zdrowia. Od maju 1986 r., jako dyrektor, zarządzał Kombinatem Budowlanym w Rzeszowie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem 30-lecia PRL.

Źródło: APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 340, Wyciąg z akt osobowych, 21 V 1986 r., k. 244; ibidem, Wykaz propozycji personalnych, 22 V 1986 r., k. 238; ibidem; Kwestionariusz delegata na konferencję wojewódzką, 25 I 1975, k. 221, 221v; ibidem, sygn. 42, Kwestionariusz delegata na konferencję wojewódzką, 24 X 1975 r., k. 49, 49v; ibidem, KM PZPR w Rzeszowie, sygn. 268, Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, 25 I 1975 r., k. 33; ibidem, sygn. 455, Protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, 23 XI 1977 r., k. 34; Prezydenci Miasta Rzeszowa [w:] Encyklopedii Rzeszowa red. naczelny J. Draus, Rzeszów, 2004, s. 501;
http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/galeria-burmistrzow, dostęp 27 IX 2017 r.; 
http://www.grobonet.erzeszow.pl/grobonet/start.php?id=detale&idg=14400&inni=0, dostęp 27 IX 2017 r.

Edward Bilut
Źródło: http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/historia/galeria-burmistrzow, dostęp 27 IX 2017 r

Edward Bilut

 

Tadeusz Malinowski ur. 1926 r. Żołynia, zmarły 2010 r. Warszawa. W 1947 r. ukończył Gimnazjum w Głubczycach (dzisiejsze województwo opolskie). W latach 1949–1954 był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Następnie służył w Pułku Artylerii Rozpoznania Pomiarowego w Bemowie Pilskim (1949–1954). W 1954 r. przeniesiony został do służby w Dowództwie Artylerii Ludowego Wojska Polskiego (dalej LWP). W 1955 r. wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej PZPR). W 1968 r. Tadeusz Malinowski przeszedł do pracy w Sztabie Generalnym LWP w Warszawie. W 1978 r. przeniesiony został w stan spoczynku. W październiku 1982 r. powołany został na stanowisko Naczelnika Gminy Żołynia. Funkcję tę piastował do 1986 r. W dniu 8 grudnia 1983 r. został wybrany na funkcję członka Komitetu Gminnego PZPR w Żołyni i do Egzekutywy tej instancji partyjnej.

Źródło: APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 316, Wyciąg z akt osobowych, 4 X 1982 r., k. 32; ibidem, KG PZPR w Żołyni, sygn. 8, Spis członków komitetu, 8 XII 1983 r., k. 88; L. Zugaj, Historia administracji w gminie Żołynia, Lublin 2016, s. 40.

 

Tadeusz Malinowski (po prawej) odbiera odznaczenie Krzyż Grunwaldu III klasy, nadany Żołyni, 27 XI 1983 r.
Źródło: Pomnik ofiar hitlerowskiego terroru, "Fakty i realia. Gazeta żołyńska", nr 7, lipiec 2016 r., s. 13.

Odznaczenie Żołyni, 27 XI 1983 r.

 

poniedziałek, 25 wrzesień 2017 07:10

Jan Grzywna

Jan Grzywna ur. 1932 r. Kraczkowa, zmarły 1994 r. Absolwent studiów magisterskich z ekonomii (1965 r.), specjalizacja z zakresu produkcji i obrotu towarowego. Członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pracę zawodową rozpoczął w 1951 r., wtedy to został zatrudniony w Państwowym Przedsiębiorstwie „Konsumy”. W 1962 r. przeszedł na etat w Komitecie Miejskim PZPR w Rzeszowie, a następnie w Komitecie Wojewódzkim w tym mieście. W rzeszowskiej wojewódzkiej organizacji partyjnej do 31 stycznia 1968 r. pracował na stanowisku starszego instruktora Wydziału Ekonomicznego. Z dniem 1 lutego 1968 r. awansował na stanowisko zastępcy kierownika tego wydziału. Funkcję tę piastował do lipca 1975 r. 1 sierpnia 1975 r. rozpoczął pracę na stanowisku zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Rzeszowie. W 1974 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 13067, Informacja o zmianach kadrowych, 5 VII 1968 r., k. 48; ibidem,10227, Wykaz pracowników politycznych KW, 31 I 1975 r., k. 119; ibidem,271, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KW, 3 VII 1975 r., k. 52, 53.

Szanowni Państwo 

Komisja konkursowa w składzie:

  • dr Paweł Róg - przewodniczący, prezes Stowarzyszenia "ŚLAD",
  • dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie,
  • Bogdan Kaczmar - dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
  • prof. Wacław Wierzbieniec - prezes PTH Oddział w Rzeszowie,
  • Janusz Kujawa - wiceprezes Stowarzyszenie "ŚLAD",
  • Wojciech Chudzik - Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
  • Jarosław Ejsymont - prezes Rzeszowskiej Akademii Komiksu,

 w dniu 18 kwietnia br. wyłoniła laureatów konkursu na komiks pt. Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. "80-lecie Projektu COP Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W kategorii Szkoła Podstawowa nagrodzeni zostali:

I miejsce - Gabriela Jużkiewicz, Aleksander Jużkiewicz z Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy,

II miejsce - Karol Wąsik z Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Nowej Dębie,

III miejsce - Oliwia Szeliga,  Magdalena Sosnowska z Szkoły Podstawowej w Stykowie,

Wyróżnienie - Miłosz Sarna z Zespołu Szkół w Budach Głogowskich.

 

W kategorii Gimnazjum nagrodzeni zostali:

I miejsce - Natalia Szostek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli,

II miejsce - Weronika Pieróg i Martyna Zöllner z Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie,

III miejsce - Klaudia Kostrzycka i Wiktoria Kuszela z Gimnazjum nr 2 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie

III miejsce - Maria Sowa, Natalia Soja z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli,

III miejsce - Gabriela Ragan, Małgorzata Surowiec z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy.

 W kategorii Szkoły ponadgimnazjalne nagrodzeni zostali:

I miejsce - Przemysław Dybaś z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie,

II miejsce - Natalia Ciak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy

III miejsce - Patryk Dobrowolski, Mariusz Hybel z Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Dębicy.

Rozdanie nagród - 16 maja 2017 r. 

Szanowni Państwo chciałem oficjalnie poinformować, iż nasz konkurs "Skrzydła rozwoju w widłach Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP Eugeniusza Kwiatkowskiego" oficjalnie wspierają Huta Stalowa Wola S.A oraz PZL Sędziszów wraz z Stowarzyszeniem Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji w Sędziszowie Małopolskim. W imieniu uczestników dziękujemy za życzliwość i pomoc. Przypominamy wszystkim chętnym, którzy chcą wziąć udział w konkursie, o nadsyłaniu prac do dnia 31 marca na adres naszej stowarzyszenia. Więcej informacji o konkursie na http://rsphslad.eu/index.php/pl/skrzydla.

 

 

czwartek, 29 grudzień 2016 14:08

Praktyczne metody poszukiwań genealogicznych

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Pana Krzysztofa Łyko pod tytułem Praktyczne metody poszukiwań genealogicznych Prelekcja ta odbędzie się w piątek 13 stycznia   2017 r.  o godzinie 10 w sali konferencyjnej Archiwum Państowego w Rzeszowie (ul. Warneńczyka 57) . Szczegóły na plakacie, który jest umieszczony poniżej.

Strona 1 z 5