Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! O polityce prywatności w naszym stowarzyszeniu można przeczytać klikając na Polityka prywatności.

Login Form

dr Paweł Róg

dr Paweł Róg

poniedziałek, 28 styczeń 2019 06:25

Ludzie reżimu

Zapraszamy członków  Stowarzyszenia "ŚLAD" oraz miłośników historii na wykład dra Pawła Roga pt. "Ludzie reżimu. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie w latach 1948-1990" , który się odbędzie w dniu 6 lutego br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Matuszczaka 14 w Rzeszowie.

 

plakat1

poniedziałek, 07 styczeń 2019 18:40

Spotkanie opłatkowe

Zapraszamy członków  Stowarzyszenia "ŚLAD" na spotkanie opłatkowe, które się odbędzie w dniu 9 stycznia br. o godz. 17.00 w naszej siedzibie przy ul. Matuszczaka 14 w Rzeszowie.

oplatek

wtorek, 11 grudzień 2018 09:20

Ochrona danych osobowych

 rodo2

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w szczególności art. 12,13,14 wymienionego rozporządzenia oraz w poszanowaniu Pani / Pana prawa do prywatności prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą zasad przetwarzania przez nas Pani / Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu "Ślad" (zwany dalej instytucją) jest: Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad", ul. Matuszczaka 14, 35-083 Rzeszów .

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Może się Pani / Pan skontaktować  pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane:

W celu i w zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a należącym do zadań naszej instytucji.
Na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana dobrowolnie zgody, w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym.
Ponadto Pani / Pana dane mogą być przetwarzane na podstawie zawartych umów (w tym umów o powierzenie przetwarzania).

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem Danych umowy na powierzenie przetwarzania danych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa nie będą one przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa. W szczególności w okresie wynikającym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i/lub Instrukcji Kancelaryjnej, gdzie określone zostały szczegółowe zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z zawartej umowy będą one przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych w tym przepisów archiwalnych.
Jeżeli dane zostały zebrane na podstawie zgody będą one przetwarzane do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody, jednakże z zachowaniem terminów pozwalających na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami i/lub wymogami prawa określonymi w przepisach odrębnych.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a należącym do zadań naszej instytucji przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przetwarzamy dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością załatwienia sprawy.
W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość realizacji celu, dla którego dane były przetwarzane.
W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej umowy ma Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy nasza instytucja jest zobowiązana prawnie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Niezależnie od celu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez naszą instytucję przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa. Skargę może Pani / Pan wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa dane osobowe pozyskiwane są od członków, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Pana / Panią zgody źródłem danych osobowych jest Pani / Pana osoba.
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną lub przedmiotem umowy jest osoba, której dane są przetwarzane źródło tych danych wynika bezpośrednio z umowy.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Określony został w Polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w naszym stowarzyszeniu.

 

PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I PROFILOWANIE

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany co nie wpływa na podjęcie decyzji w stosunku do Pani / Pana w sposób zautomatyzowany. Dane przetwarzane w ten sposób mogą być profilowane.

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Podczas spotkań, uroczystości, imprez, zawodów sportowych, wydarzeń publicznych i tym podobnych wydarzeń organizowanych przez naszą instytucję mogą być wykonywane zdjęcia. Zdjęcia mogą być publikowane na naszych stronach internetowych lub stronach internetowych, z którymi współpracujemy w celach informacyjnych lub promocyjnych. Publikacja zdjęć odbywa się na podstawie art. 81 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.). Osobie widocznej na opublikowanym zdjęciu przysługuje prawo do żądania usunięcia fotografii z naszych serwisów. Żądanie usunięcia należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

DANE PRZETWARZANE PRZY ODWIEDZANIU NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ - POLITYKA PRYWATNOŚCI I USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES

Odwiedzając naszą stronę, na Pani / Pana komputerze lub urządzeniu mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub strony, do których się odwołujemy (np. pokazując multimedia, udostępniając linki, itp.)

Po co stosuję się pliki cookies? - Pliki cookies używane są na stronach internetowych ze względu na wygodę użytkowników min.: by jak najlepiej dostosować treści i funkcje oraz wygląd witryny do ich potrzeb, a także w celach statystycznych czy też odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach. Ponadto pliki te mogą zawierać różne informacje o osobach odwiedzających nasze strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim, możliwe jest poznanie adresu IP użytkownika, właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Zaznaczyć jednak należy, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem lub urządzeniem połączonym do sieci Internet, na którym pliki cookies zostały zapisane – tzw. adres IP.

Dodatkowe informacje - Zapisywanych na Pani / Pana komputerze lub urządzeniu informacji wysyłanych z naszej strony nie przetwarzamy i nie gromadzimy.

Zmiana ustawień – Może Pani / Pan dokonać zmian ustawień dotyczących ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania na Pani / Pana komputerze lub urządzeniu. Jeśli nie wyłączy Pani / Pan możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Pani / Pana zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

Podjęcie decyzji - Jeżeli zdecyduje się Pani / Pan na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może stać się utrudnione lub niemożliwe korzystanie z niektórych treści i/lub usług dostępnych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony.

Wyłączenie plików cookies - Każdy użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki do odpowiadającego mu poziomu ochrony przed plikami cookies, może je też całkowicie zablokować.

Zmiana ustawień plików cookies - Informacje na temat obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów. Jeśli korzysta Pan / Pani z urządzenia typu: smartfon, tablet, telefon komórkowy itp., prosimy o zapoznanie się z opcjami dotyczącymi ustawień plików cookies w instrukcji lub dokumentacji urządzenia, z którego Pani / Pan korzysta.

Podsumowanie – wszelkie dane otrzymane i zebrane przy pomocy naszych stron internetowych i serwerów je obsługujących przeznaczone są na użytek wyłącznie naszej instytucji nie będą sprzedawane i udostępniane innym podmiotom. Poufność danych może być uchylona ze względu na obowiązujące przepisy prawa (np. w celach dowodowych na polecenie odpowiednich organów).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pani / Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

wtorek, 11 grudzień 2018 08:39

Wesołych Świąt

"Deus paret, vis vilescit,
Caeli Rex est denudatus,
Ignis tepet, lux tabescit,
Limen scit Illimitatus."

"(Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony)"

Ikona Bożego Narodzenia

Radosnych i zdrowych  Narodzenia Pańskiego
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
życzy Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "ŚLAD"

wtorek, 11 grudzień 2018 08:22

Zebranie stowarzyszenia

zarzad

 

Zapraszam członków  Stowarzyszenia "ŚLAD" na zebranie, które się odbędzie w dniu 12 grudnia br. o godzinie 17.00 w naszej siedzibie na ul. Matuszczaka.

piątek, 11 maj 2018 09:10

Zebranie zarządu

zarzad

 

Zapraszam członków władz Stowarzyszenia "ŚLAD" na posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które się odbędzie w dniu 17 maja br. o godz. 17.00 w naszej siedzibie przy ul. Matuszczaka 14 w Rzeszowie.

piątek, 30 marzec 2018 19:24

Wesołych Świąt

Christus resurrexit a mortuis!
Surrexit Dominus vere, Alleluia

Wielkanoc

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".

życzy Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "ŚLAD"

środa, 14 luty 2018 11:43

Aleksander Niemirski

Urodzony 15 września 1907 r. w Krakowie. Członek Stronnictwa Demokratycznego (dalej SD) od stycznia 1945 r. W 1945 r. organizował komórki organizacyjne tej partii na terenie województwa rzeszowskiego. Od 15 lutego 1948 r. pełnił funkcję członka Wojewódzkiego Komitetu SD w Rzeszowie. W okresie od 8 października 1950 r. do 3 października 1954 r. wchodził w skład prezydium tej instancji. Zawodowo, jako lekarz, pracował w: Wydziale Zdrowia Zarządu Miejskiego w Rzeszowie (naczelnik), Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie (ordynator), Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (1950–1951 - dyrektor), Przychodni lekarskiej Polskich Kolei Państwowych w Rzeszowie (kierownik).

Źródło: Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie, sygn. 326, Charakterystyka Aleksander Niemirski, 1984 r., s. 107; ibidem, Wojewódzki Komitet SD w Rzeszowie, sygn. 2, Protokół z IV Zjazdu Delegatów SD, 15 II 1948 r., k. 42; Stronnictwo Demokratyczne w województwie rzeszowskim w latach 1944–1975, pod red. J. Winsch, J. Winsch, Warszawa 1981, s. 124, 125; M. Gajdek, A. Kwiatkowski, M. Binkowska–Bury, Rys historyczny rozwoju ratownictwa medycznego na Rzeszowszczyźnie 1948–2015, „Medical Review” 2016, nr 14, s. 114; „Widnokrąg”, 14 IX 1974 r., nr 35, s. 3.

czwartek, 08 luty 2018 08:46

Michał Markowicz - poseł z Kosiny

m markowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urodzony 28.11.1927 r. w Kosinie, zmarł 02.12.2010 r. w Kosinie)

Bezpośrednio po II wojnie światowej wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, jako prezes kierował tą organizacją w Kosinie. W trakcie zasadniczej służby wojskowej w 22 Pułk Artylerii Lekkiej w Sulechowie, był wiceprezesem zarządu pułkowego Związku Młodzieży Polskiej (dalej ZMP). Po zakończeniu służby przejął prowadzenie gospodarstwa rolnego od rodziców w Kosinie. Jednocześnie nadal udzielał się społecznie w komunistycznym ruchu młodzieżowym. Był prezesem koła i członkiem Gminnego Komitetu ZMP w Kosinie. W 1953 r. wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (dalej ZSL). Z ramienia tej partii początkowo był członkiem, a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej w Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kosinie. Od 1964 r. piastował stanowisko członka Rady Nadzorczej powiatowych struktur Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łańcucie. W latach 80-tych był zastępcą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Zarządu  Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rzeszowie. Od 1957 r. był członkiem, a od grudnia 1958 r. do końca 1972 r. pełnił funkcję przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Kosinie. Na początku lat 80-tych piastował stanowisko zastępcy przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Łańcucie. W aparacie ZSL pełnił następujące funkcje:

  • od 1956 r. do 1971 r. prezesa Gromadzkiego Komitetu w Kosinie,
  • od 1971 r. prezesa Powiatowego Komitetu w Łańcucie,
  • od 04.04.1973 r. członka Naczelnego Komitetu w Warszawie,
  • od 20.01.1976 r. zastępcy członka Naczelnego Komitetu w Warszawie,
  • od 17 listopada 1983 r. do 1989 r. wiceprezesa Wojewódzkiego Komitetu w Rzeszowie.

W okresie od 02.04.1980 r. do 30.05.1989 r. zasiadał w ławach poselskich Sejmu PRL (VIII i IX kadencja).

Pracę społeczno-polityczną łączył z działalnością rolniczą. W Kosinie prowadził 13 hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka oraz chowie jałówek.

Odznaczony: Odznaką Zasłużony dla województwa rzeszowskiego, Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego, Zasłużony działacz Frontu Jedności Narodu, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej.

Źródło: Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, sygn. 662, Wniosek o nadanie Złotego Krzyża Zasługi – Michał Markowicz, 29 IV 1974 r., k. 3127, 3127v; Kandydaci na posłów do Sejmu PRL – Michał Markowicz, „Nowiny”, 12 III 1980 r., nr 57, s. 3; Delegaci na IX Kongres ZSL z woj. Rzeszowskiego, „Nowiny”, 18–20 XI 1983 r., nr 273, s. 1; Nowe władze rzeszowskiej organizacji ZSL,  „Nowiny”, 1 II 1988 r., nr 25, s. 1.; https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000005089&find_code=SYS&local_base=ARS10, dostęp 8 II 2018 r.

            Głównym obszarem działań  organów bezpieczeństwa (Urzędy Bezpieczeństwa, Komitety do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a od listopada 1956 r. Służba Bezpieczeństwa), działających w różnych ramach organizacyjnych, w latach 1944-1989 było rozpracowanie i zwalczanie opozycji oraz wszelkiej wrogiej działalności, skierowanej przeciwko komunistycznym władzom powojennej Polski. Policja polityczna stanowiła, używając obrazowego porównania, „tarczę i miecz” Polskiej Partii Robotniczej (dalej PPR), a od końca 1948 r., Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej PZPR).

            Najważniejszym narzędziem do utrzymania, wspomnianego powyżej, statusu qvo była agentura. Jedna z pierwszych instrukcji, wydana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 13 lutego 1945 r., wprowadziła procedurę związaną z pozyskaniem informatorów. Pierwszym etapem werbunku było rozpracowanie osoby werbowanej. Pracownik operacyjny, określonej jednostki Urzędu Bezpieczeństwa (dalej UB), zbierał informacje dotyczące przyszłego agenta. Szczególnie wartościowe były te kompromitujące. Strach przed ujawnieniem wstydliwych faktów, według kierownictwa bezpieki, miał być jednym z najważniejszych czynnikiem przy werbunku. To założenie funkcjonowało przez cały okres istnienia organów bezpieczeństwa PRL. Następnie pracownik UB, po zatwierdzeniu planu pozyskania, zwabiał werbowanego do jednego z wybranych urzędów. Nigdy nie był to gmach UB. Ta praktyka miała na celu redukcję lęku przed kontaktem z bezpieką. Należy pamiętać, iż w tamtym czasie, społeczeństwo postrzegało UB jako instytucję terroru. Zakaz ten uchylono w 1953 r. Pracownik operacyjny po wyeliminowaniu oporów, przyszłego informatora, przed współpracą, dyktował mu zobowiązanie, które sporządzał własnoręcznie. W trakcie jego pisania kandydat wybierał sobie pseudonim. Ten element w niezmienionej formie został przejęty przez Służbę Bezpieczeństwa (dalej SB)[1]. W tym momencie samo nasuwa się pytanie: Dlaczego bezpieka nie podsuwała gotowych druków zobowiązania do współpracy? Aparat represji wykorzystywał tu psychologiczną regułę littera scripts manet (łac. słowo zapisane pozostaje). Opierała się ona na założeniu, iż własnoręcznie napisana deklaracja, zwiększała poczucie zobowiązania. Tym samym relacja między pracownikiem UB/SB a informatorem miała być trwalsza[2].

Strona 1 z 6